tisdag 17 juni 2008

Risker med ätstörningar hos idrottaren

Ätstörningar som involverar kräkning kan resultera i rubbad saltbalans, som i sin tur kan rubba nervsystemets funktioner och bidra till såväl muskelkramper som hjärtpåverkan. Långsiktigt kan vi tala även om andra problem med att manipulera med sin kroppsvikt. Nedstämdhet och depression är mentala effekter av att ha ett sjukligt förhållande till mat och sin kropp. När det gäller fysiska problem kan framför allt anorexi leda till mycket allvarliga konsekvenser i form av bland annat avstannad tillväxt och benskörhet. Det väletablerade begreppet female athlete triad; ätstörning, menstruationsrubbning och försämrad bentäthet, är något som varje tränare bör ha kunskap om för att största möjliga mån kunna värna om sina kvinnliga adepters hälsa. Det ska dock påpekas att ätstörningar bland idrottande killar också förekommer, möjligen inte i samma utsträckning som bland tjejer, men i nog betydande grad för att inte ignoreras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar