fredag 13 juni 2014

Lösningsmedel i margarin. Igen.

Det behövs lösningsmedel för att tillverka margarin. Det vet vi. Problemet är när resterna av lösningsmedel blir så höga att de överstiger gränsvärdena. Det har hänt nu igen.

Många undrar om smör är bättre än margarin och vissa hävdar att smör skulle vara mer "naturligt". Sett till hela processen, från insemination av kon till en sannolikt smärtsam separation mellan ko och kalv i syfte att maximera mjölknettot, är det väl få av oss som skulle skriva under på att mejeriprodukter är naturliga i ordets populistiska mening. Men avskräcks man av blotta tanken på att maten kommer i kontakt med lösningsmedel så är det så klart begripligt att valet hellre blir smör än margarin. Särskilt mot bakgrund av den analys som nu alltså görs offentlig. Tack igen, Livsmedelsverket!

I media:
DN: Coop återkallar margarin
Livsmedelsverket: Coops bordsmargarin återkallas på grund av rester av lösningsmedel