onsdag 8 juli 2009

Kostrådens historia

Under våren 2009 skrev nutritionist Emma Andréasson sin C-uppsats med titeln Kostrådens historia. Nu kan du ladda ned hennes uppsats från vår hemsida, www.ngruppen.se, under Nyheter (vänsterspalten på startsidan).

Jag hade förmånen att vara hennes handledare och är mycket imponerad över det grundliga arbete hon har gjort. I det inledande stycket kan vi läsa bland annat detta:

"Nutritionsforskningen och kostråden har påverkats av olika faktorer som socialpolitiska strömningar, handel och rådande attityder."

"Samarbetet mellan nutritionsforskningen och livsmedelsindustrin är önskvärt och oundvikligt, men det finns åsikter om att samarbetet borde regleras för att den enskilde individens hälsa inte ska komma i kläm när utvecklandet av hälsosamma kostvanor på nationell nivå påverkas av handeln."

Här får du dig till livs allt från kuriös information till vassa fakta. Läs till exempel om Tigerstedts (1853-1922) åsikt om att "Staten borde hafva lika stort intresse för sådana frågor [kost- och näringslära] som för utvecklingen av kreatursutfodring" för att hålla arbetarna friska och starka och därmed bidra till landets välstånd. Eller vad sägs om krigets betydelse för nutritionsforskning och bakgrunden till de pedagogiska kostmodellerna som tillämpas idag?

Om du är intresserad av att veta varför våra moderna kostråd ser ut som de gör, är den här uppsatsen helt klart värd sin uppmärksamhet i hängmattan i sommar.

Relaterade inlägg på NGruppens blogg
Nyckelhålet och problemet med folk som inte gör som vi säger

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar