fredag 16 januari 2009

Tarmsjukdomar (Tarmhälsa och övervikt, del 4)

Text: Anki Sundin, ©NGruppen


Tarmen påverkar hur vi mår, hur trötta eller pigga vi är och vad vi väger. Att exempelvis övervikt skulle kunna ha med en läckande tarm att göra är kontroversiellt, men mycket intressant att undersöka. Detta är den fjärde delen i en följetong av inlägg och handlar om tarmsjukdomar. Vi kommer i de sista inläggen in på rotationsdieter och uteslutningsdieter, samt en förklaring till hur en läckande tarm kan orsaka övervikt.


Alla delar i denna följetong


Inflammatoriska tarmsjukdomar

Kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) innefattar bland annat ulcerös kolit (UC) och Crohns sjukdom.

Crohns kan uppstå varsomhelst i mag-tarmkanalen och karaktäriseras av inflammation som sitter genom hela tarmväggen (så kallad transmural inflammation), medan ulcerös kolit är begränsad till tjocktarmen och karaktäriseras av en inflammation i tarmslemhinnan. Det är den stora skillnaden mellan dessa två tarmsjukdomar.

Symtomen inkluderar magsmärtor, diarré med eller utan blödning, trötthet, viktminskning, feber och andra problem. (Bilden lånad från revolutionhealth.com)

Trots många försök har man inte löst gåtan för dessa sjukdomar. Den nuvarande uppfattningen för uppkomsten av dem inkluderar genetiska, immunologiska och miljömässiga faktorer. Miljömässiga faktorer inkluderar vilken sorts biota (”tarmflora”) vi har i tarmen och vilken kost vi äter. Den ökande förekomsten av IBD kan förklaras av förändringar av miljöfaktorer. Rökning är en välkänd miljöfaktor som förvärrar just Crohns.


IBS

En annan, mycket mer diffus tarmsjukdom, är IBS. Det står för irritable bowel syndrom, eller colon irritabile. Det betyder helt enkelt irriterad tarm och är en av de vanligaste sjukdomarna som folk i allmänhet drabbas av. IBS är, lite vårdslöst uttryckt, en slasktrattsdiagnos som sätts på patienter med tarmproblem som inte kan tillskrivas någon annan sjukdom.

Mekanismerna bakom IBS är många och en gemensam nämnare är fenomenet ”visceral hypersensitivitet”. Det betyder helt enkelt ”känslig mage” och är något som de flesta patienter med IBS har. Exempelvis kan man reagera kraftigare på miljömössiga eller psykosociala stimuli, men tenderar också att få problem med magen när man blir sjuk på andra sätt.


Kvinnor verkar drabbas oftare än män av IBS, och tillståndet är kopplat till psykologisk stress, födoämnesintoleranser, tarminfektioner och tidigare kirurgiska ingrepp i mage och tarm. Man har också funnit ett samband mellan generell födoämnesintolerans och IBS. Frågan man därför kan ställa sig här är om IBS orsakar överkänslighet eller om det är tvärt om (6). (Bilden lånad från ltv.se)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar