måndag 20 juli 2009

Grenade fettsyror, cancer av kött och tankar kring LCHF

Text: Anki Sundin, NGruppen

Grenade aminosyror har många hört talas om. Men känner du också till att det finns grenade fettsyror? En av dessa fettsyror är fytansyra och finns i fett kött och mjölkfett, och kanske kan vara en länk mellan konsumtion av kött och risken för cancer. Om det är så, kan det också vara idé att resonera kring eventuella långtidseffekter av LCHF, det vill säga låg kolhydrat-hög fett-kost med mycket kött, grädde och smör som bas.

Kött kopplat till ökad risk för cancer
Epidemiologiska studier har visat att en hög nötköttkonsumtion är kopplad till en ökad risk för olika sorters cancer, däribland cancer i prostata, tjock- och ändtarm samt bröst (1). Att konsumtionen av kött och charkuterivaror är kopplad till cancer har man också konstaterat i WCRF*:s Diet and Cancer report (3).

Fytansyra en bov i dramat?
Det är oklart varför kött och charkuterivaror är kopplade till en ökad risk för cancer, men en kandidat till bovrollen är fytansyra. Det har visat sig att fytansyra uppreglerar proteinet och enzymet AMACR**. Det är måhända inte så konstigt, eftersom AMACR ingår i omsättningen av grenade fettsyror – om du äter mycket grenade fettsyror behöver du kunna omsätta allt och behöver således mer enzymer för denna process än om du inte äter några alls. AMACR finns i sin tur i stora mängder i just cancerceller (2).

Fytansyra finns i nötkött och mejeriprodukter
Fytansyra är en 20 kolatomer lång grenad fettsyra som finns i ganska stor mängd i just kött och mjölk från idisslare (kor, får, getter). Anledningen är att tarmbakterierna hos idisslare bryter ned klorofyll och på så vis genererar fytansyra som nedbrytningsprodukt.

Fytansyra återfinns därför i såväl kött som mjölk från idisslande boskap i högre grad än hos andra. Detta gör att människor som äter kött och mejeriprodukter från idisslare får i sig mer fytansyra än de som inte gör det, inte minst vegetarianer och framför allt veganer. Fytansyra finns också i fet fisk och kommer från plankton längre ned i näringskedjan.

Fytansyra finns mest hos kött- och mjölkälskare
Enligt en undersökning som gjordes bland brittiska kvinnor (1) var plasmakoncentrationen av fytansyra 6,7 gånger högre hos dem som åt nötkött jämfört med dem med en vegansk kosthållning, och 47% högre än hos dem med en lakto-ovo-vegetarisk kosthållning. Den starkaste faktorn för fytansyra i plasman var faktiskt intaget av mjölkfett – ju mer mjölkfett kvinnorna åt desto högre var plasmakoncentrationen av fytansyra. Intaget av kött var i den här undersökningen alltså inte signifikant kopplad till fytansyra i plasma hos dem som deltog. (Dock uppgav en majoritet av deltagarna som åt kött att de åt så lite av det synliga fettet på köttet som möjligt, vilket gör att människor som gärna äter detta fett också kan tänkas få i sig mer fytansyra.)

Styrkor och svagheter i den här studien (1)
En styrka i den här studien (1) är att man har undersökt enbart kvinnor – man har inte blandat män och kvinnor. En könsuppdelning är helt nödvändig för att kunna dra någon slutsats alls i många fall, eftersom män och kvinnor är så olika fysiologiskt.

Ytterligare en styrka är att man har jämfört även andra parametrar såsom BMI, ålder och rökvanor.

Tack vare att kvinnorna också uppgav så olika kostregimer var det "enkelt" att dela in dem i rätt grupper.

Den kanske största svagheten var att man använde så kallade FFQ (food frequency questionnaires) för att få veta hur kostvanorna såg ut. Det är en svår metod att dra riktiga slutsatser ifrån, eftersom den som fyller i ett FFQ svarar på frågor såsom "Hur ofta äter du yoghurt" och får ofta välja mellan svarsalternativ såsom "varje dag", "flera gånger i veckan", "sällan" och "aldrig". I ett vanligt FFQ undersöks inte mängderna av olika livsmedel, utan bara intagsfrekvensen – hur ofta man äter av ett visst livsmedel.

Slutsatser och några tankar kring LCHF
Om fytansyra skulle visa sig bortom allt tvivel ha en koppling till utvecklingen av olika cancertyper, skulle det betyda att det är bra att begränsa sitt intag av livsmedel som innehåller denna sorts fettsyra. Rött kött och mejeriprodukter innehåller ganska stora mängder.

I så kallade in vitro-studier (undersökningar gjorda på celler på odlingsplattor) har det visat sig att just fytansyra (som alltså finns i rött kött och mjölkfett) kan uppreglera enzymet AMACR. Detta enzym finns i högre mängd i cancerceller än normala celler.
Från stora befolkningsstudier vet vi att det finns en koppling mellan intag av kött och risken för cancer.

Det är ännu för tidigt att dra några konkreta slutsatser kring mekanismerna bakom detta fenomen, men om det nu faktiskt är fytansyra som är en av bovarna i dramat kan man fundera över hur hälsosamt det är att äta stora mängder fett rött kött och mjölkfett. LCHF-anhängarna förespråkar ofta intag av stora mängder smör, grädde och fett kött, vilket gör att vi kanske kan använda denna grupp som jämförelse med en "normalkost-grupp" (om det nu finns en sådan) och en vegetarisk kost-grupp för att se om risken för cancer verkligen blir högre på sikt. Samtidigt kan man också mäta vissa markörer, däribland fytansyra, för att försöka koppla dessa till en ökad eller minskad risk.

I dagsläget finns inga övertygande bevis för att det skulle vara skadligt på något sätt att följa en LCHF-kost. Denna kostregim är emellertid relativt ny och behöver fortfarande några år på sig att hinna ge något utfall på befolkningsnivå. Livsmedelsverket framhåller betydelsen av att inte överdriva sin konsumtion av rött kött och charkuterivaror på grund av den ökade risken för cancer i Råd om kött i kommande miljösmarta matval och Cancer och matvanor.

Kött är å andra sidan mycket näringsrikt och är därför bra mat för inte minst idrottare (det vill säga den som tränar mycket). Det betyder att den gamla parollen att äta varierat kommer väl till hands även här – en kost som innehåller lite av allt snarare än mycket av lite torde vara hälsosamt. Som alltid väljer du själv hur just du ska äta.

*WCRF står för World Cancer Research Fund
**AMACR står för alfametylacyl-CoA-racemas

Referenser:
1. Allen NE, Grace PB, Ginn A, Travis RC, Roddam AW, Appelby PN et al. Phytanic acid: mesurement of plasma concentrations by gas-liquid chromatography-mass spectrometry analysis and association with diet and other plasma fatty acids. Br J Nutr. 2007;
2. Mobley JA, Leav I, Zielie P, Wotkowitz C, Evans J, Lam Y-W et al. Branched fatty acids in dairy and beef products markedly enhance alpha-methylacyl- CoA racemase expression in prostate cancer cells in vitro. Cancer Epidemiology, Biomarkers&Prevention. 2003;12:775-83.
3: WCRF/AICR, 2007: Food, Nutrition, Physical activity, and the Prevention of Cancer. Tillgänglig från http://www.dietandcancerreport.org/

9 kommentarer:

 1. För att inte bli allt för långrandig, då detta väcker väldigt många funderingar, skulle bli tvungen att göra ett eget blogginlägg för att få ur mig allt :)

  Väldigt intressant dock. Kommer säkert dyka upp en hel del diskussioner om detta på forumen framöver.

  SvaraRadera
 2. Lars - varför inte ett eget inlägg med tankar kring detta? Skulle vara intressant att läsa.

  Hälsningar
  Anki

  SvaraRadera
 3. Det påpekas alldeles för sällan att LCHF ju inte behöver innebära grädde och rätt kött, utan lika gärna fisk, tofu, olivolja och kokosolja. Jag äter själv LCHF och vet hur diskussionerna går, vilka spår folk är inne i i jakten på att "äta såsom våra kroppar är skapta". Idén om att inte äta spannmål för att det inte är ursprunglig föda haltar om man ser till mejeriprodukterna som ses som oproblematiska.

  Bra att detta lyfts och diskuteras, blir intressant att se mer forskning kring detta!

  SvaraRadera
 4. Mikaela - tack för din kloka kommentar. Visst är det som du säger - LCHF stipulerar inte vilka livsmedel, utan vilka näringsämnen, som kosten i huvudsak ska utgöras av.

  Vi följer fortsättningen på forskningsfronten med spänning!

  Med vänliga hälsningar
  Anki

  SvaraRadera
 5. Vad ska vi äta?
  Finns det någon mat som inte innehåller något skadligt?
  Ister, kokosfett, olivolja hur är det med dom fetterna.

  Ister, kokosfett steker jag ofta i aldrig olivolja ska användas kall på sallad

  Varför finns det inte ett fullständigt mättat fett att steka i?

  SvaraRadera
 6. gj - Jag tror att varierad kost (med eller utan "specialprofil") är det nyttigaste vi kan äta överlag. Som jag skrev avslutningsvis i det här inlägget är det nog bättre att äta lite av mycket än mycket av lite. På det sättet blir intaget av något ämne inte överdrivet. Tror du inte det?

  När det gäller stekning: smör går utmärkt att steka i, och olivolja kan man också använda till försiktig stekning.

  Med vänliga hälsningar
  Anki

  SvaraRadera
 7. När jag steker i kokosfet och ister så varierar jag fetterna mer jag äter nötter advokado med mera så jag anser att jag äter mer allsidigt då när det gäller fettsyrorna.

  Men främsta orsaken är att fetterna tål värmen bäst men man ska ändå vara försiktig med värmen vid stekning.

  Smör använder jag sällan proteinet som bräns är det bra för hälsan? Jag har funderat på att använda rent smörfett utan proteinet.

  SvaraRadera
 8. gj - Studier där man matat råttor under en längre tid med överdrivet stora mängder stekskorpa har visat att risken för cancer ökar. Att dessa resultat skulle vara direkt överförbara på människor med en "normal" konsumtion av stekt mat är inte sannolikt, särskilt inte om man undviker att äta sönderbränd mat.

  Därmed är det inte sagt att det är helt ofarligt att äta stekt mat, bara att råttorna fått i sig mer benspyréner och nitrosaminer än en människa normalt får, räknat mer kilo kroppsmassa.

  SvaraRadera
 9. Mängden protein som man förespråkar är samma från Livsmedelsverkets sida och de sk "LCHF-anhängarnas" sida. Alltså: Man förespråkar inte mer protein. Därav namnet LCHF, inte LCHP.

  Läs på! Det här börjar bli tröttsamt.

  SvaraRadera