torsdag 31 mars 2011

Vi har ingen folkhälsominister publicerad i Läkartidningen

Text: Anki Sundin, NGruppen
Artikeln "Vi har ingen folkhälsominister" har nu dubbelpubliceratsLäkartidningens webbplats. Redaktören har misstagit oss fyra avsändare som "folkhälsovetare" allihop, vilket inte stämmer (jag och Petra Lundström är nutritionister), men budskapet har snabbt nått olika mottagare. Inte minst har generalsekreterarentobaksfakta.se redan hört av sig och tackat för en bra artikel.

Ett sådant gensvar känns förstås mycket uppskattat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar