fredag 4 september 2009

"Fad diets in Sweden, of all places"...

Text: Anki Sundin, NGruppen
SvD skriver idag om kommentaren i The Lancet som handlar "fad diets" i Sverige, det vill säga viktminskningsdieter, med fokus på den uppståndelse som har varit ett tag kring LCHF. Socialstyrelsen har fått kritik för sin hantering av Annika Dahlqvists kostrekommendationer till diabetiker, på felaktiga grunder enligt generaldirektör Lars-Erik Holm.

Enligt SvD:s artikel ställer sig inte Socialstyrelsen bakom LCHF till diabetiker, utan fann efter utredning bara att Annika Dahlqvist inte hade brutit mot "vetenskap och beprövad erfarenhet" i det aktuella tillsynsärendet som handlade om hennes agerande när den tiden begav sig.

Socialstyrelsen kommenterar också uteslutningen av Nils-Georg Asp och Bengt Vessby ur en expertgrupp med uppgiften att utarbeta kostråd för diabetiker, och menar att det var av jävsskäl som de både inte tilläts vara med.

Asp och Vessby har kopplingar till livsmedelsindustrin via SNF och bör av det skälet, helt riktigt, inte heller vara med i en grupp som tar fram kostråd.

Den aktuella kommentaren i The Lancet:
Mann J, Nye ER. Fad diets in Sweden, of all places. Lancet. 2009;374(9692):767-9.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar