måndag 27 april 2009

Ketonkroppar – missförstådda välgörare? Del 2 av 2

Text: Johan Hurtigh, NGruppen

Detta är den andra och avslutande delen om ketoner, där Johan Hurtigh går igenom kopplingen mellan ketogen kost/diet och viktminskning och även tar upp ketonernas potential vid behandling av sjukdomar såsom diabetes, cancer och Alzheimers. I den första delen förklarar han vad ketoner och ketonkroppar är och vilken effekt de har på kroppen.

Del 1

Ketoner – rena kurmedicinen?

Den ketogena dieten som den också kallas fick sitt namn på 1920-talet. Man hade sedan länge upptäckt att folk med spastiska anfall, såsom epilepsi, blev betydligt bättre vid fasta. Den ketogena dieten föddes därför i ett försök att efterlikna kroppens interna miljö vid just fasta. Riktlinjerna är en tämligen energisnål diet med förhållandena 4 gram fett för varje 1 gram kolhydrater och protein (5).


Även om dieten till viss del föll i glömska under århundradet, i takt med utvecklingen av olika epilepsimediciner, fick den under 1990-talet en pånyttfödelse sedan det fastställts att dieten var effektiv även på vissa typer av anfall mot vilka dagens mediciner var verkningslösa. 2008 publicerades den första randomiserade studien vilken visade att 4 av 5 barn med epileptiska anfall blev besvärsfria på en ketogen diet (6). Det finns idag en rad olika teorier om ketoners positiva effekt på epilepsi men än så länge råder ingen konsensus om hur detta går till.


Cancer

Vissa cancertyper har störningar i sina mitokondrier vilket gör att de är beroende av glukos för sin överlevnad (glukos bryts först delvis ner utanför mitokondrien). Det finns därför belägg för att en ketogen diet kan hämma tillväxten av och potentiellt behandla diverse cancerformer (7).


Alzheimers

Långt innan personer med anlag för alzheimers utvecklar några som helst symptom har man sett en nedsatt förmåga att utnyttja glukos i de områden i hjärnan som vanligen drabbas av Alzheimer och så kallade senila plack. Att därför istället förse hjärnan med ketonkroppar förefaller därför vara en lockande metod att undersöka vid Alzheimer och kanske också andra demenssjukdomar. Det finns vissa positiva utfall på kognitiv funktion på både människor och djurmodeller för Alzheimer’s. (1)


För viktminskning?

Ketos förefaller också ha en aptitdämpande effekt (8) samtidigt som ett minskat behov av glukoneogenes gör att ketos kan verka proteinsparande vid inte minst viktminskning. Det är positivt, eftersom det betyder att ketostillståndet inte resulterar i en så stor nedbrytning av muskelmassa. Det är muskelmassan som är viktig att slå vakt om vid viktminskning, eftersom den till stor del avgör den basala ämnesomsättningen. En stor muskelmassa betyder vanligtvis en relativ hög ämnesomsättning, vilket gör att det innebär en stor fördel att spara på så mycket muskelmassa som möjligt vid viktminskning.


Vitaminer och mineraler

Det finns dock farhågor att en strikt ketogen diet kan medföra risk för näringsbrist. En analys av en optimalt (mot epilepsi) anpassad ketogen diet visade att dagsbehovet täcktes för endast 5 av 24 essentiella mikronutrienter, varför ketogen diet vid behandling av epilepsi alltid kompletteras med vitamin- och mineraltillskott (5).


Ketoners historia och framtid?

Det har också visat sig att ketoner spelar en viktig roll under fosterutvecklingen, då dessa bidrar till produktion av bland annat fetter och proteiner i hjärnan (4). Ketoner har troligen också spelat en viktig roll under evolutionen genom att bidra med näring till vårt nervsystem och hjärna vid tider av matbrist. Kanske är det dags att vi ger ketonerna en andra chans och släpper fram dem i rampljuset?


Referenser:

1. Henderson. Ketone bodies as a therapeutic for Alzheimer’s Disease. Neurotherapeutics: The Journal of the American Society for Experimental NeuroTherapeutics; vol 5, July 2008, pp 470-80

2. Shils et al. Lippinkott&Wilkins. 9th ed.

3. Nylen, Likhodii, Burnham. The Ketogenic Diet: Proposed Mechanisms of Action. Neurotherapeutics: The Journal of the American Society for Experiamental NeuroTherapeutics; vol. 6; pp 402-05, April 2009.

4. Morris. Cerebral Ketone Body Metabolism. J. Inherit Metab. Dis. Vol 28 (2005); pp 109-21.

5. Zupec-Kania, Spellman. An Overview of the Ketogenic Diet for Pediatric Epilepsy. Nutrition in Clinical Practice; Vol. 23, nr 6; December 2008; pp 589-96.

6. Kosoff. The Ketogenic Diet: It’s About ”Time”. Developmental Medicine & Child Neurology 2009, 51: 252-55.

7. Zhou et al. The calorically restricted ketogenic diet, an effective alternative

therapy for malignant brain cancer. Nutrition and Metabolism 2007; 4:5.

8. Perrot, Clifton, Brouns. Low-carbohydrate diets: nutritional and physiological

Aspects. Obesity Reviews (2006); 7, 49-58.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar