onsdag 2 juli 2014

Moderata hamburgare med grädde inte helt ok

Av: Anki Sundin
Hamburgare med grädde är inte helt ok. Ordförande i Dietisternas Riksförbund, Elisabeth Rothenberg, gjorde idag en mycket bra debatt i Nordegren & Epstein i P1 från Almedalen där hon problematiserade Moderaternas kampanjmaterial i form av en kokbok vars recept i mångt och mycket går stick i stäv med de högaktuella folkhälso- och miljöfrågorna.

Flera framträdande moderater, däribland Fredrik Reinfeldt, har fått inkomma med sina favoritrecept, och denna bok har alltså använts som en plattform för Moderaternas politiska budskap. Sara Qvicklund, initiativtagare till boken, menar att projektet har varit en framgång eftersom den mottagits mycket väl och hävdar samtidigt att den var tänkt som en lättsam variant av kampanjmaterial där politiker får framträda som vanliga människor som gillar att koppla av med hamburgare en fredags- eller lördagskväll.

Må så vara, men jag håller helt med Elisabeth Rothenberg om att ett kampanjmaterial, i det här fallet en kokbok, från ett politiskt parti ofrånkomligen kopplas ihop med det politiska budskapet - oaktat att kokboken var tänkt som en lättsam vektor för den övriga texten. Det hade varit mer genomtänkt och  politiskt korrekt att återge hur favoritrecept också kan vara miljövänliga och gå i linje med folkhälsofrågan.

Tack för en bra debatt - som alltså INTE handlar om en kokboks vara eller icke vara eller huruvida vi får eller inte får äta kött och mejeriprodukter, utan om hur ett politiskt parti bör gå hela vägen med sitt budskap för att stärka sin position i viktiga frågor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar