tisdag 9 december 2008

Alkohol ur ett näringsfysiologiskt perspektiv

Text: Mela Pettersson, © NGruppen

Häromdagen rapporterades om en skånsk studie där man visat att kvinnor med måttligt intag av alkohol löper hälften så stor risk att drabbas av blodpropp som kvinnor som inte dricker alls. Samma undersökning återgavs i Expressen 4 dec 2008. Då ska vi börja dricka alkohol varje dag nu då. Eller?

Alkohol, p-piller och graviditet farligt...
Denna studie visar också, föga överraskande, att träning också halverar risken för blodproppar, och att rökning ökar den. Vidare visar denna studie att graviditet och p-pilleranvändning utgör stora riskfaktorer för en ung kvinna att utveckla blodproppar. Detta är kunskap som är känd sedan tidigare, men innebär givetvis inte att kvinnor ska undvika att bli gravida. P-pilleranvändande, däremot, kan absolut diskuteras.

Svårt med befolkningsstudier
Studien är en så kallad befolkningsstudie, d.v.s. en studie där man följer ett stort antal människor och försöker ta reda på så mycket som möjligt om dem. Dessa studier har – som påpekats tidigare – vissa problem.

Det är väldigt svårt att kontrollera vad 40 000 skånska kvinnor stoppar i sig, och det finns också risk för att människor som deltar i sådana studier, när man väl skall rapportera, förskönar verkligenheten lite. Den främsta kritiken mot studier som visar att absolutister uppvisar en ökad dödlighet är att det kan finnas systematiska fel i dessa studier. Människor minskar ofta sin alkoholkonsumtion när de blir äldre, sjuka, eller äter mycket mediciner. Om man inte kontrollerar särskilt för detta i studierna så ger det upphov till att alkohol verkar ge en skyddseffekt som egentligen inte finns där (1).

Sedan tidigare har det visat sig att alkohol ökar risken för bland annat:

 • Bröstcancer hos kvinnor (2)
 • Lungcancer (öl och sprit, inte vin) (3)
 • Cancer i tarmarna (4).

Alkohol i mängder om ett halvt till ett glas vin per dag skyddar däremot mot:

 • Höftfrakturer (5)
 • Blodpropp hos kvinnor, enligt ovan.

Observera att ”bingedrinking”, d.v.s. att festa loss ordentligt – aldrig är nyttigt

Alkohol är negativt från ”vanlig” konsumtionsmängd och uppåt
Alkoholen tillför kroppen 7 kcal per gram, att jämföra med våra andra energigivande närningsämnen: fett (9 kcal/g), kolhydrater (4 kcal/g) och protein (4 kcal/g). Ett glas vin innehåller ungefär 150 kcal. Fyra glas vin blir således lika mycket energi som en hel middag.

Alkoholen har också en rad andra effekter på vår ämnesomsättning. Alkohol förbränns i levern – vilket innebär att både blodsocker- och blodfettsomsättningen påverkas när du dricker alkohol.

Många studier visar också att alkoholen skadar skelettmuskulaturen (främst genom förändringar i cellmembranens hållfasthet och funktion, minskning av kontraktionsförmågan och proteinsyntes). Uppbyggnaden blir sämre, plus att alkoholen i sig är nedbrytande för muskelmassan. Dock krävs minst en promille för att detta skall ske i någon större utsträckning.

Alkohol är enkelt uttryckt ett gift och kan som bekant också ge upphov till en av våra största folksjukdomar: alkoholism. Men brukar räkna med att den alkoholrelaterade dödligheten i Sverige är cirka 5000 personer per år.

Sjukdomar och dödsfall med alkoholdiagnos som underliggande eller bidragande dödsorsak registreras enligt ICD-klassifikationssystemet ICD-10 (International Classification of Diseases) och omfattar diagnoser som alkoholpsykos, alkoholberoende, alkoholbetingad levercirrhos, alkoholförgiftning och olycksfall.

Råd om alkohol svårt att ge
Som med nästan allt så är det svårt att komma med några råd. Forskningen är ofta sådan – den visar att något ger ökad risk för en sak, och minskad risk för en annan. De som utarbetar kostråden har därför en svår uppgift – och ibland hör man åsikten att man kanske bara borde ge råd om de saker där det finns evidens. Det handlar ju också väldigt mycket om dina egna riskfaktorer – vad du har för sjukdomar i släkten, om du röker och hur mycket du rör på dig.

Bilden lånad från www.farbrortorsten.com


Källor:
 1. Ann Epidemiol. 2007 May;17(5 Suppl):S16-23. Moderate alcohol use and reduced mortality risk: systematic error in prospective studies and new hypotheses
 2. Alcohol intake and risk of breast cancer defined by estrogen and progesterone receptor status--a meta-analysis of epidemiological studies. Int J Cancer. 2008 Apr 15;122(8):1832-41.
 3. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2007 Nov;16(11):2436-47. Associations between beer, wine, and liquor consumption and lung cancer risk: a meta-analysis.
 4. Am J Epidemiol. 2008 Jun 15;167(12):1397-406. Epub 2008 Apr 11. Alcohol drinking and colorectal cancer in Japanese: a pooled analysis of results from five cohort studies.
 5. Am J Med. 2008 May;121(5):406-18. Association between alcohol consumption and both osteoporotic fracture and bone density.

3 kommentarer:

 1. Och återigen kan vi konstatera att leva är farligt - man kan dö. Måttlighet i allt verkar vara ledordet även när det kommer till alkohol.

  SvaraRadera
 2. Intressant!

  Att kunna lita på studier är bra men man måste nog vara uppmärksam och kritiskt granska de felkällor som kan leda till att en viss studie uppvisar ett visst resultat.

  SvaraRadera