lördag 1 november 2014

Silver inte tillåtet

Text: Anki Sundin
Silver är på tapeten igen. Förutom att det vetenskapliga underlaget för att kolloidalt silver som tillskott skulle hjälpa vid något tillstånd, är det inte ens tillåtet att användas som tillskott. (SLV: Uppdaterad föreskrift och vägledning om kosttillskott) Man får nämligen inte ha vilka ämnen som helst i en produkt, om nu någon trodde det. (Bilden lånad från alibengali.blogspace.se)

Hårdare tag mot kosttillskottsbranschen

Att kolloidalt silver inte längre får användas är en intressant vändning i den ädelmetallstrend som har funnits ett tag på kosttillskottsmarknaden. Nyligen har det kommit ett nytt intresse för preparatet, något som fått Livsmedelsverket att sammanställa en rad mycket bra frågor och svar kring silver.

Bieffekter av silver - du blir blå

En av biverkningarna av silverintag är blåfärgning. Det kanske mest kända fallet av så kallad argyri är Paul Karason, som framhärdade att hans hälsa förbättrats av kolloidalt silver. 


 Blåfärgningen är kanske den mest frapperande av bieffekterna, men inlagringen av silver i vävnaderna skulle även kunna skada de inre organen på sikt. Livsmedelsverket framhåller riskerna med partiklar i nanostorlek och bakterieresistens.

Referenser
SLV: Kolloidalt silver. Tillgängligt från: http://www.slv.se/sv/Fragor--svar/Fragor-och-svar/Kosttillskott/Kolloidalt-silver/

Yeh GY, Eisenberg DM, Kaptchuk TJ, Pillips RS. Diabetes Care 2003;26(4):1277-94. Artikeln tillgänglig i fullängd via http://care.diabetesjournals.org/content/26/4/1277.long

Övrig läsning om silver:
Unintentional silver intoxication following self-medication: an unusual case of corticobasal degeneration:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19729504

A case of generalized argyra ingestion of colloidal silver solution
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19097083
Mycket högt intag (1 liter silverlösning per dag).

Argyria as a result of somatic delusions
http://ajp.psychiatryonline.org/cgi/content/full/165/5/649-a

Argyria associated with colloidal silver supplementation:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12839605

Argyria following the use of dietary supplements containing colloidal silver protein
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11107524

Severe generalized argyria secondary to ingestion of colloidal silver protein
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12780705

Critical observations on the neurotoxicity of silver
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17453933
Låg toxicitet av silver i perifera nervsystemet

Silver products for medicinal indications: risk-benfit assessment
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8632503
(Från 1996, men möjligen intressant ändå.)

A case of argyria following colloidal silver ingestion
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2861249/?tool=pubmed

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar