måndag 17 augusti 2009

Kalciumtillskott hämmar järnupptaget

Text: Anki Sundin, NGruppen

Huruvida kalcium hämmar upptaget av järn eller inte är en ytterst knepig fråga, eftersom studier har visat att svaret kan vara både ja och nej, beroende på vilken form som både kalcium och järn kommer i.

I den här studien undersökte man upptaget av järn när försökspersonerna har fått ett tillskott av kalcium (1). Man kom fram till att upptaget av både hemjärn och icke-hemjärn kan hämmas av kalciumtillskott. Här undersökte man alltså inte vad kalcium i ett livsmedel eventuellt kan göra med järnupptaget.

Så gick studien till

I korthet och något förenklat gick studien till så här: Man gjorde två experiment med måltider.

I experiment A åt testpersonerna en måltid som innehöll livsmedel med järn av ”moderat” biotillgänglighet, det vill säga järn som kroppen kan ta upp ganska bra. Kalciummängden i själva måltiden uppgavs också vara ”moderat” (350 mg).

I experiment B åt testpersonerna en måltid där järnet i livsmedlen hade god biotillgänglighet. Kalciummängden i själva måltiden uppgavs vara ”låg” (60 mg).

Testpersonerna åt en av måltiderna två gånger med 6 veckor emellan, med respektive utan ett kalciumtillskott om 450 mg kalcium*.

Testpersonerna fastade minst 10 timmar innan och 8 timmar efter testmåltiden. 8 timmar efter varje måltid genomgick de sedan en ”mag-tarmpumpning” (whole-gut lavage). På det här sättet fick man ut såväl tarmens innehåll av mat som tarmceller. På det sättet kunde man se hur mycket järn som maten fortfarande innehöll, samt hur mycket järn som tarmcellerna hade tagit upp.

Både före och två veckor efter måltiden tog man också ett blodprov för att undersöka hur mycket järn från testmåltiden som testpersonerna hade kvar i blodet.

Resultatet visade att kalciumtillskottet hämmade upptaget av järn från båda måltiderna, men att effekten var , där järnet i livsmedlen hade låg biotillgänglighet.

Klokt att undvika kalciumtillskott till järnrik måltid

Det här området kommer vi att fortsätta att skriva artiklar om framöver. Till dess kanske ett klokt råd är att undvika att ta ett tillskott som innehåller kalcium tillsammans med en järnrik måltid, särskilt om du har låga järnvärden.

*Kalciumtillskottet man använde i undersökningen var i form av kalciumcitrat, som är mycket lättupptagligt för kroppen.

Referens:

1: Roughead ZK, Zito CA, Hunt JR. Inhibitory effects of dietary calcium on the initial uptake and subsequent retention of heme and nonheme iron in humans: comparisons using an intestinal lavage method. Am J Clin Nutr. 2005 Sep;82(3):589-97.

1 kommentar:

  1. oj, tror du lever mitt drömliv! Skulle vara intressant med en biografi...

    SvaraRadera