fredag 25 februari 2011

Vi har ingen folkhälsominister


Text: "Gästbloggare" Ann-Sofie Sundberg, fil kand hälsopedagogik
Vid maktskiftet 2006 tillträdde Maria Larsson som folkhälsominister, en ministerpost som under mandatperioden ändrades inriktning på och istället blev barn-och äldreminister. Sedan dess har folkhälsofrågorna ingen egen minister eller enskild företrädare. Idag åligger det Göran Hägglund och socialdepartementet att handha, bland andra viktiga områden, folkhälsan.

Denna debattartikel är ett svar på Göran Hägglunds utspel kring snus som återges i bland annat Regeringen tar strid för snus i DN, Hägglund slåss för snuset i Nyheter 24, Hägglund vill släppa snuset fritt i SvD, Regeringen i strid - för svenskt snus i Expressen och Snuskriget i Aftonbladet.

Folkhälsan relativt god, men inte självklar
Folkhälsan i Sverige är relativt god i jämförelse med andra länder. Sverige driver tobaks- och alkoholfrågor intensivt med bland annat bevarandet av systembolaget och nolltolerans gentemot marknadsföring av tobak. Med det sagt är det bekymrande att Göran Hägglund går emot både socialstyrelsen och folkhälsoinstitutet när han uttalar sig om att snuset bör släppas fritt i EU för handel. Ett uttalande som underminerar alla som arbetar, forskar och driver folkhälsofrågor.

De argument som Göran Hägglund använder sig av skulle kunna användas inom andra områden, ska vi då i framtiden vara beredda på att vår ”folkhälsominister” föreslår att systembolaget avvecklas, marknaden släpps fri kring tobak och att förbudet mot rökning inomhus hävs, eftersom alla dessa förbud och policys faktiskt verkar för att minska konkurrenskraften?

Långsiktigt arbete
En annan fråga som vi ställer oss är vad som kommer att hända långsiktigt med folkhälsan om ingen verkar för den i maktens korridorer? Att främja folkhälsan och förebygga övervikt, psykisk ohälsa, höga sjukskrivningstal och så vidare är inget som sker över en natt. Det är konsekvenser av långtgående beteenden och missförhållanden. På regeringens informationssida angående folkhälsan beskrivs folkhälsofrågor som ett sektorövergripande område som berör de flesta politiska områden, något som är mycket riktigt och något att sträva efter. Men vi menar dock att om ingen står som ansvarig för enbart folkhälsofrågor kan det vara lätt att området faller mellan stolarna.

Folkhälsan är multisektoriell
Att vi har en relativt god folkhälsa i Sverige är inget som ska tas för givet. Den behöver underhållas och kontinuerligt förbättras genom fortsatta insatser genom till exempel bra mat för de äldre och barn, arbetsvillkor som medför hälsovård på arbetstid, hälsosamtal med sina medarbetare, ergonomiska arbetsställningar, subventionerad hälsovård, prisreglering på frukt och grönsaker, ett fortsatt arbete för att minska tobaksanvändningen bland unga och nollvision för onykter bilkörning, listan kan göras lång.

Med det sagt, folkhälsan är multisektoriell och komplex, det är ett område som kräver och behöver genomsyras i alla områden och verksamheter men dock med ett samordnande organ och ansvarig minister.

Vi vill ha svar av Göran Hägglund
Vi vill ha ett klart svar av Göran Hägglund om hur framtidens folkhälsa ska bevaras och förbättras och hur förslaget att släppa snuset är ett steg i den riktningen? Och varför Göran Hägglund, som inte har ansvar för tobaksfrågor, uttalar sig i ämnet?

Ann-Sofie Sundberg
Hälsopedagog (Fil.kand. Hälsopedagog)

Anki Sundin
Nutritionist (Fil.mag. nutrition)

Petra Lundström
Doktorand, idrottsnutritionist, idrottsfysiolog

Linda Jonsson
Folkhälsovetare (Fil.kand. Folkhälsa)

Nutritionistföreningen


Andra bloggar som skriver om detta:
Kulturbloggen
Martin Mobergs blogg

2 kommentarer:

  1. Men gode gud... Är inte detta ett exempel på när ideologin tar överhanden och lämnar måtta och sans därhän? Exakt hur, annat än i en överideologiserad värld, görs folkhälsoarbetet svårare av att någon säger att cigaretter är farligare än snus? Det är ungefär som att kritisera att någon säger att det är bättre att dricka lättöl än starksprit, eftersom man då sagt något positivt om en alkoholhaltig dryck...

    Jag tror att folks om överreagerar på att någon vill likställa handel med olika typer av snusprodukter faktiskt gör folkhälsoarbetet en otjänst. Helt enkelt för att det är en överreaktion. Hägglund kommer med sin nya inrikting på folkhälsoarbetet, med mer fokus på vardagsbeslut hos individen och folkhälsoarbete i primärvården, göra mer positivt för folkhälsan än någon renodlad folkhälsominister före honom....

    SvaraRadera
  2. Anonym - förklara gärna hur du kommer fram till att folkhälsoarbetet inte försvåras av att en minister går emot FHI och Socialstyrelsens position.

    SvaraRadera