onsdag 18 mars 2009

Övervikt och fetma - en ätstörningsproblematik?

Text: Anki Sundin, NGruppen

Dagens artikel i DN om fetma och ökad dödlighet manar till eftertanke. Att kunna jämställa fetma med rökning ur ett hälsoperspektiv kanske ytterligare ökar insikten om hur viktigt det är att främja en god livsstil, förebygga hälsoproblem och - när problemet väl har drabbat - så snabbt som möjligt hjälpa personen i fråga ur den värsta riskzonen. Problemet är att ingen tycks veta hur detta ska gå till.

Goda mat- och motionsvanor i all ära, men "alla" vet redan hur viktigt det är att äta med måtta och motionera regelbundet. En mer förankrad kunskap får vi leta efter hos medelsvensken. Så frågan som vi då måste ställa oss är hur det kommer sig att människor ändå blir överviktiga och obesa (feta).

Stephan Rössner uttalar sig om samma studie i SvD och tar upp problematiken kring beteendet kring mat. I samma ögonblick tangerar han så något som jag själv hamnade i oavsiktlig polemik med en läsare om på Kostdoktorn.se för några månader sedan - att många människor med överviktsproblematik också har en ätstörning. Alla har det inte, men tydligen har många det.

Kost och näringslära i all ära, men även som nutritionist inser jag att mitt eget expertområde i vissa sammanhang bara ringar in problemet - inte hjälper människor ur det. Jag vidhåller fortfarande att en rubbad aptitreglering och användningen av diverse livsmedel som självmedicinering kan vara en viktig orsak till människors ofrivilliga och hälsofarliga viktuppgång, och att det är detta den drabbade behöver få och själv ta hjälp med. Kost och näringslära kan i sådana fall komma i andra eller tredje hand - i första hand gäller en omvänd inställning till mat, beteendet kring mat och en återtagen sund aptitreglering.

Jag har förstått att en del tar illa vid sig av begreppet "ätstörning" och att kopplingen till psykiatri upplevs som stigmatiserande och kanske även nedvärderande. Min avsikt är inte att förolämpa någon, bara att peka på att det finns flera dimensioner än "nyttig mat och motion" i problematiken kring övervikt och fetma.

Övervikt och fetma kan leda till diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdomar. Läs gärna mer om Anki Sundins böcker kring kost och näringslära med fokus på dessa sjukdomar här:
Diabetes - att förebygga och leva med en folksjukdom
Hjärta och kärl - att förebygga och leva med en folksjukdom

2 kommentarer:

  1. folk får börja lära sig att laga mat o inte äta mcdonalds varje dag.

    SvaraRadera
  2. Sophy - alla överviktiga och obesa människor äter inte snabbmat varje dag. Det är en fördom som många av oss har, men som jag tror att vi måste arbeta bort för att se objektivt på frågan och komma fram till ett artilleri av lösningar som fungerar på såväl individ- som samhällsnivå.
    Dock håller jag med om att snabbmatsindustrin har ett viktigt finger med i spelet. Jag anser vidare att livsmedelsproducenterna bör beläggas med ett större ansvar för att stoppa den viktutveckling som allt blir allt tydligare.

    SvaraRadera