lördag 23 maj 2009

Skållhett te ökar cancerrisken

Text: Anki Sundin, NGruppen
Skåtthett te ökar cancerrisken. Det är en av rubrikerna i senaste numret av Läkartidningen (1). Artikelförfattaren hänvisar till en studie från Iran och som publicerats i British Journal of Medicine (2), där man undersökt förekomsten av cancer i matstrupen. Denna form av cancer återfinns hos framför allt rökare och storkonsumenter av alkohol, men i just denna iranska provins rapporterar forskarna att det skulle kunna vara konsumtionen av hett te som är en riskfaktor.

Temperaturen på te avgörande
Snittkonsumtionen bland de 98 procent av deltagarna som var tedrickare var en liter per dag. Drygt en femtedel av tedrickarna drack sitt te över 65 grader, och det var i gruppen som drack ”mycket hett te”, över 70 grader, som risken för matstrupscancer visade sig vara högre än hos dem som nöjde sig med 60 grader varm te eller ännu svalare. Det var alltså temperaturen på drycken som undersöktes i den här studien, inte te som sådant.
Hur varmt te dricker du?

Lika skadligt att dricka varmt kaffe?
Eftersom det var temperaturen som var kopplad till en ökad risk för matstrupscancer i den här undersökningen, skulle en vågad gissning göra gällande att effekten skulle blir detsamma oavsett vilken het dryck man än studerade, liksom storkonsumtion av het soppa och annan mat. Om man vidare ska dra några slutsatser av just dessa resultat, skulle det vara att det är lämpligt att låta ett livsmedel svalna ett par minuter innan man äter eller dricker det.

Te är nyttigt
Te innehåller en stor mängd antioxidanter, vilket gör att man generellt får anse det vara en nyttig dryck – framför allt om du dricker det utan mjölk. Mjölk binder nämligen upp många av de nyttiga ämnen som finns i te. Och om man får tro den iranska studien, är det alltså bra att låta teet svalna en aning innan man dricker det.
Tekonnässörer anser för övrigt att te inte ska preprareras i temperaturer över 70 grader ändå, eftersom det förstör många av teets smakämnen.

Te och koffein
Beroende på vilken tesort och hur starkt teet är, är innehållet av koffein den kanske begränsande faktorn för hur mycket te som vi kan anse är nyttigt. Livsmedelsverket har satt gränsvärdet för koffein för gravida till 300 mg (ca 3 koppar kaffe eller dubbelt så mycket te) per dag, men för i övrigt friska och vuxna finns ingen sådan gräns. (3) Dock anser man i allmänhet att hjärt-kärlpatienter bör vara försiktiga med sitt kaffedrickande, eftersom koffein kan påverka hjärtats aktivitet och blodtryck.

Bortsett från förekomsten av koffein (och teobromin, som har liknande effekter som koffein på hjärta och blodtryck) kan te anses vara en mycket nyttig dryck som vi gärna får konsumera en hel del av.

Barn och te
Små barn bör dock inte dricka te. Anledningen är att te innehåller ämnen som binder upp mineraler och gör dem otillgängliga för kroppen. Inte minst talar man om järn i dessa sammanhang, som en del barn kan ha svårt ändå att få i sig tillräckligt av.

Referenser:
1: Hansen A. Skållhett te ökar cancerrisken. Läkartidningen. 2009;106(21-22):1463.
2: Islami F, Pourshams A, Nasrollahzadeh D et al. Tea drinking habits and oesophageal cancer in a high risk area in northern Iran: population based case-control study. BMJ. 2009;338:b929.
3: Koffein (rapport från Livsmedelsverket), tillgänglig från http://www.slv.se/templates/SLV_Page.aspx?id=11591&epslanguage=SV

9 kommentarer:

 1. Läste att vid upprepade skador ökar risken för cancer då det ofta är läkeprocessen som "löper amok" och orsakar cancern. Detta låter, precis som du säger, som ett sådant exempel, snarare än det faktum att teet var det de drack.
  Läkare vill ju ha sina "15 minuter" oftare nu för tiden, men borde nog hålla sig borta från att göra sådana här "upptäckter" :P Sänker bara mitt förtroendet för deras yrkeskår mer för var dag.

  SvaraRadera
 2. Lars - Jag tycker nog att det är bra att den här typen av undersökningar görs. Just cancer i matstrupen är så ovanligt ändå, så på samhällsnivå kanske just en sådan här upptäckt inte betyder så mycket, men kunskapen som sådan är viktig.

  Sedan är det inte säkert att man behöver gå ut med en varning till allmänheten om att dricka hett te.

  Med vänliga hälsningar
  Anki

  SvaraRadera
 3. Det var inte så jag menade riktigt.

  "Skållhett te ökar cancerrisken. Det är en av rubrikerna i senaste numret av Läkartidningen"

  Att upptäckten att varma vätskor kan vara skadligt är en bra upptäckt men att rubricera det som te specifikt är det jag hängde upp mig på.
  Det hålls fram en aning för lite i artikeln, att det inte är teet i sig utan temperaturen på alla varma vätskor som är faran, för min smak. En rubrik får många att reagera och dessutom tom läsa lite vinklat. Det är ni då bättre på med en underrubrik som som säger just detta.

  SvaraRadera
 4. Alexander Mattebo1 juni 2009 21:51

  Lars - det är ju inte läkaren i fråga som har skickat in sin artikel till läkartidningen. Den är publicerad i British Journal of Medicine, som en vetenskaplig artikel. Att Läkartidningen, som populärmedicinsk tidskrift, valt att skriva denna rubrik har enligt mig inget med läkarkåren alls att göra. Du ska nog isåfall rikta din kritik mot artikelförfattaren i Läkartidningen, som antagligen är en vanlig journalist.

  SvaraRadera
 5. Ofta är det läkarna själva som skriver textmaterial i Läkartidningen. I just det här fallet var artikeln i Läkartidningen ett sammandrag av originalartikeln i British Journal of Medicine.

  Eftersom det var just te som hade undersökts, är det också den drycken som forskarna måste redovisa att de har undersökt. Det är inga sakfel som sådana i någon av artiklarna på detta sätt, och de var heller inte vinklade åt något håll - författarna till respektive redovisade bara vad som hade undersökts och vad de kommit fram till: att det var konsumtionen av större mängder mycket varmt te som hade en koppling till risken i fråga, och att svalare te inte hade någon sådan koppling.

  Med vänliga hälsningar
  Anki Sundin

  SvaraRadera
 6. Just det här är något som diskuteras i ett av kapitlen i den stora Diet and Cancer Report som publicerades för ett par år sedan.

  Ni minns kanske rubrikerna "Kött ger dig cancer" bl.a.? Det är i alla fall från samma omfattande rapport.

  De studier som stödjer cancerrisk från té och kaffe är just en följd av den varma drycken som leder till inflammationer. Extra vanligt är det i latinamerika där man dricker en örtdryck vid namn maté som i stort sett hälls rakt ner i strupen, skållhet genom ett rör.

  SvaraRadera
 7. Jag tycker oavsett att en rubrik "skållheta drycker orsakar cancer" hade varit en mindre sensationjournalistisk och mer korrekt titel. Sedan vem författaren är och vilken tidsskrift den publiceras i är för mig detsamma. Om det står en läkare bakom, är efter vad jag ser i kvällspressen, gör mig inte förvånad.
  Kan ha dragit lite snabba slutsatser om just läkare i detta, men i övrigt ändrar jag inte min åsikt.
  Läkare har en förmåga att låta sina titlar florera som stöd till saker de kanske inte ens vet vad slutprodukten blir. Sedan felciteras de och får sina uttalanden vinklade i kvällspressen så jag förstår inte varför de fortsätter med detta i dessa tveksamma media. Om nu inte "15 minuter" är en faktor.

  SvaraRadera
 8. Lars - I allmänhet håller jag med dig om att vi bör hålla en viss nivå av sund skepticism när vi exponeras för särskilt kraftiga påståenden.

  I det mediala brus som omger oss tävlar naturligtvis de olika kanalerna om vår uppmärksamhet, och då är det upp till oss som individuella konsumenter att välja våra informationskällor med omsorg.

  Överlag tror jag att det är viktigt att ta reda på vem som är källan till ett påstående, om vederbörande har en utbildning och/eller erfarenheter som gör påståendet trovärdigt och om det föreligger några jävsförhållanden.

  I just detta fall kan vi alltså av flera skäl vila tryggt i att informationen stämmer, men i många fall är det sannerligen annorlunda.

  Med vänliga hälsningar
  Anki Sundin

  SvaraRadera
 9. Nicklas - tack för din kommentar. Mycket intressant!

  Med vänliga hälsningar
  Anki

  SvaraRadera