tisdag 17 juni 2008

Tips kring kosttillskott

Här kommer några tips till dig som tar kosttillskott.

Ät bra mat regelbundet! Gör du det, är frisk och tränar på motionsnivå behöver du oftast inte ta något tillskott. Det är först vid träning på högre nivå som ett tillskott av något kan vara intressant att diskutera ur ett prestations- och återhämtningsperspektiv.

Om du väljer att ta ett eller flera tillskott, se till att mängderna inte överskrider de övre gränsvärdena, UL.

Om du väljer att ta ett tillskott med mineraler, ska dessa mineraler utgöras av lättlösliga salter. Mineraler bundna till organiska salter, t.ex. citrat, malat och fumarat, är lättlösliga. Det betyder att t.ex. kalciumcitrat är mycket bra källa till kalcium. Karbonater, till exempel magnesiumkarbonat, fungerar hyfsat om man har en välfungerande magsyraproduktion. Däremot är oxider så gott som värdelösa i kosttillskottssammanhang. Rata därför magnesiumoxid som källa till magnesium och så vidare.

Tänk på att kosttillskott och naturläkemedel kan påverka varandra sinsemellan och andra läkemedel. Blanda därför inte tillskott med läkemedel utan att först konsultera din läkare.

Var kritisk! Du klarar dig oftast alldeles utmärkt utan kosttillskott!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar