tisdag 17 juni 2008

Irrationell viktklassdisciplin

Irrationell viktklassdisciplin är en riskfaktor för utvecklingen av ätstörningar bland idrottare. Lyftning, kampsporter och byggning är några exempel på idrottskategorier där kroppsvikten är av betydelse i första hand för viktklassen. Jag menar att vi behöver vara uppmärksamma inte minst på ungdomar och juniorer i detta avseende. När det handlar om individer som inte vuxit klart i kroppen på vare sig längd eller bredd kan det vara en allvarlig sak att eftersträva en viktklass som ligger under den spontana. Här bör vi således undvika att kategoriskt uppmuntra till viktklassdisciplin. Snarare bör den växande idrottaren alltid gå i den viktklass som passar den naturliga vikten, inte bara av ätstörningsmässiga skäl utan också för den naturliga kroppsliga utvecklingens skull.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar