fredag 12 mars 2010

Håll vikten med vinmetoden?

Text: Anki Sundin, NGruppen
Nu var det dags igen – Håll vikten med hjälp av rödvin är rubriken på en av Expressens hälsoartiklar i veckan.
Enligt en nyligen publicerad undersökning av Wang et al (1) bland 19 220 kvinnor i USA var den relativa risken för att blir överviktig eller obes (fet) mindre bland dem som drack alkohol i mängder om 15-30 gram per dag, motsvarande upp till 3 glas vin per dag, än bland de övriga undersökta grupperna.

”Alkohol stort hot mot folkhälsan” enligt sjukvården
Den här typen av undersökningar är måhända intressanta, men ett uppenbart problem med att framhäva resultaten från dem så ensidigt är att alkoholens redan klargjort negativa effekter är ett mycket stort hälsoproblem, även i Sverige.

Nyligen skickade Svenska Läkaresällskapet, Svensk Sjuksköterskeförening och Svenska Barnmorskeförbundet ut en broschyr med titeln Alkohol – en viktig hälsofråga, i vilken man höjer en gemensam röst bland läkar- och sjukvårdskollegiatet om alkohol:

”Alkohol är ett av de största hoten mot en god folkhälsa och kan bidra till olika typer av sjukdomar. Många gånger leder alkoholkonsumtion även till allvarliga sociala och ekonomiska problem.”

En miljon riskbrukar – och orsakar största samhällskostnaderna
Vidare uppger man i ovan nämnda broschyr att närmare en miljon människor i Sverige riskbrukar alkohol, och att antalet alkoholberoende uppskattas till ca 300 000. (Det är ungefär lika många människor som har diabetes typ 2 i Sverige idag, min anm.) I samma text står också att läsa att det är riskbruket som orsakar de största samhällskostnaderna, inte det svårare alkoholberoendet.

Rödvin mot övervikt romantisk journalistik
Det är naturligtvis prov på romantisk journalistik att framhäva inte minst rödvin som medel mot övervikt. Det säljer lösnummer och ger upphov till debatt och därmed mer uppmärksamhet. Tyvärr är många konsumenter av denna typ av journalistik inte sällan hänvisade till enbart dessa källor. Att bilda sig en egen informerad uppfattning av vad som är rimligt och inte kan därmed bli en stor utmaning, och därvidlag ökar sannolikt risken för ytterligare förvirring bland allmänheten.

I Sverige har vi sedan länge haft en någorlunda samstämmig syn på alkoholkonsumtion, från profession till allmänhet, och den här sortens artiklar som Expressen nu har publicerat utan att också framhäva alkoholens negativa sidor bidrar till att bryta denna samstämmighet. Jag tror också att det ökar risken för att människor som redan befinner sig i ett riskbruk av alkohol gärna tolkar det som ett godkännande av sin egen alkoholkonsumtion.

Min uppfattning som nutritionist är således fortfarande att vi bör uppmana människor till fortsatt måttlighet när det gäller alkohol. Det finns i dagsläget heller inget övertygande underlag för att rekommendera människor att dricka alkohol.

Relaterade artiklar på NGruppens blogg:
Alkohol och träning
Alkohol ur ett näringsfysiologiskt perspektiv
Resveratrol hetaste antioxidanten just nu

Referenser:
1: Wang L, Lee IM, Manson JE, Buring JE, Sesso HD. Alcohol Consumption, Weight Gain, and Risk of Becoming Overweight in Middle-aged and Older Women. Arch Intern Med. 2010 Mar 8;170(5):453-61.

1 kommentar: